065-572455 / 9856001455

janajyoticampusbhimad@gmail.com

Bhimad-6, Tanahun

Gandaki Province, Nepal

6:00 AM - 4:00 PM

Sunday to Friday

SSR लेखन कार्य सम्पन्न

गुणस्तर विश्वसनिय प्रत्ययानको प्राप्त गर्ने क्रममा रहको यस क्याम्पसले QAAकाे दोस्रो चरण अन्तरगत SSR लेखन कार्य IQAC र CMC बाट अनुमोदन गरी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग गुणस्तर विश्वसनिय प्रत्ययान महाशाखामा बुझाउने तयारीमा पुगेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *