065 572455 / 9856001455

janajyoticampusbhimad@gmail.com

Bhimad - 6, Tanahun

Gandaki Province, Nepal

6:00 AM - 4:00 PM

Sunday to Friday

Scholarship

विषय Subject : छात्रवृत्ति छनोटको नतिजा सम्वन्धमा ।

प्रस्तुत विषयमा यस क्याम्पसको शै.सत्र ०७८/०७९ मा विभिन्न तह र सङ्कायमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले दिएको आवेदन र गरिएको प्रक्रिया अनुसार निम्नानुसारका विद्यार्थीहरु तपशिल अनुसार छनोट भएको व्यहोरा जानकारी गराईन्छ ।
क्र.स दर्ता नं. नाम थर रोल नं. ठेगाना वर्ष संकाय महिना
भावना नेपाली भिमाद न.पा.–१, तनहुँ प्रथम शिक्षाशास्त्र
गोमा नेपाली १५ ऋषिङ्ग गा.पा.–७, तनहुँ प्रथम शिक्षाशास्त्र
१० तिल कुमारी नेपाली १७ भिमाद न.पा.–१, तनहुँ प्रथम शिक्षाशास्त्र
२२ प्रतिमा वि.क. २० भिमाद न.पा.–७, तनहुँ प्रथम शिक्षाशास्त्र
६४ सुजता श्रेष्ठ १४ घिरिङ गा.पा.–२, तनहुँ प्रथम शिक्षाशास्त्र
१२ सरिता श्रेष्ठ २८ घिरिङ गा.पा.–२, तनहुँ प्रथम व्यवस्थापन
१८ सदिक्षा गैह्रे २५ भिमाद न.पा.–५, तनहुँ प्रथम व्यवस्थापन
१९ अमिषा पौडेल १७ भिमाद न.पा.–७, तनहुँ प्रथम व्यवस्थापन
२० प्रतिमा पौडेल १८ भिमाद न.पा.–५, तनहुँ प्रथम व्यवस्थापन
१० २१ मनु दमाई ४१ भिमाद न.पा.–५, तनहुँ प्रथम व्यवस्थापन
११ ३२ सन्तोषी श्रेष्ठ १३ भिमाद न.पा.–६, तनहुँ प्रथम व्यवस्थापन
१२ ३३ विना थापा १९ भिमाद न.पा.–२, तनहुँ प्रथम व्यवस्थापन
१३ ३४ काशिका राना हरिनास गा.पा.–४, स्याङ्जा प्रथम व्यवस्थापन
१४ २५ संगिता थापा ७१ भिमाद न.पा.–२, तनहुँ दोस्रो शिक्षाशास्त्र
१५ ३० निशा थापा ऋषिङ्ग गा.पा.–५, तनहुँ दोस्रो शिक्षाशास्त्र
१६ ४६ गोमा सार्की ४७ भिमाद न.पा.–९, तनहुँ दोस्रो शिक्षाशास्त्र
१७ ४७ वविता थापार् १६ भिमाद न.पा.–४, तनहुँ दोस्रो शिक्षाशास्त्र
१८ ४८ एलिसा नेपाली २८ भिमाद न.पा.–७, तनहुँ दोस्रो शिक्षाशास्त्र
१९ ४९ अमृता पोख्रेल ५२ विरुवा गा.पा.–५, स्याङ्जा दोस्रो शिक्षाशास्त्र
२० ५१ रविना रामदाम घिरिङ गा.पा.–२, तनहुँ दोस्रो शिक्षाशास्त्र
२१ ५२ विना राना मगर ४२ शुक्लागण्डकी न.पा.–२, तनहुँ दोस्रो शिक्षाशास्त्र
२२ ५३ लिलु माया थापा ३१ म्याग्दे गा.पा.–६, तनहुँ दोस्रो शिक्षाशास्त्र
२३ ५९ रस्मी कुवार २१ म्याग्दे गा.पा.–५, तनहुँ दोस्रो शिक्षाशास्त्र
२४ इन्द्रावति सार्की ४६ ऋषिङ्ग गा.पा.–७, तनहुँ दोस्रो व्यवस्थापन
२५ सन्धया गैह्रे ६१ भिमाद न.पा.–५, तनहुँ दोस्रो व्यवस्थापन
२६ २६ तुल प्रसाद श्रेष्ठ १७ भिमाद न.पा.–८, तनहुँ दोस्रो व्यवस्थापन
२७ २७ अञ्जु भण्डारी ३२ भिमाद न.पा.–६, तनहुँ दोस्रो व्यवस्थापन
२८ २८ मनीषा श्रेष्ठ ३३ भिमाद न.पा.–५, तनहुँ दोस्रो व्यवस्थापन
२९ २९ हजीरन मियाँ भिमाद न.पा.–१, तनहुँ दोस्रो व्यवस्थापन
३० ३१ सृजना वि.क. ४२ म्याग्दे गा.पा.–५, तनहुँ दोस्रो व्यवस्थापन
३१ ४० अनिता माया आले २२ भिमाद न.पा.–७, तनहुँ दोस्रो व्यवस्थापन
३२ ४३ सोस्तिका सुवेदी ४७ भिमाद न.पा.–६, तनहुँ दोस्रो व्यवस्थापन
३३ ४४ विनिता ढकाल भिमाद न.पा.–७, तनहुँ दोस्रो व्यवस्थापन
३४ ४५ शुष्मा ढकाल भिमाद न.पा.–७, तनहुँ दोस्रो व्यवस्थापन
३५ ११ रिता श्रेष्ठ ३९ बौदीकाली गा.पा.–२, नवलपरासी तेस्रो शिक्षाशास्त्र
३६ १३ रविना कुमाल ३१ भिमाद न.पा.–५, तनहुँ तेस्रो शिक्षाशास्त्र
३७ २४ याम कुमारी राना भिमाद न.पा.–४, तनहुँ तेस्रो शिक्षाशास्त्र
३८ ३५ रोजिना श्रेष्ठ ४७ भिमाद न.पा.–६, तनहुँ तेस्रो शिक्षाशास्त्र
३९ मिलन रिजाल १९ घिरिङ गा.पा.–४, तनहुँ तेस्रो शिक्षाशास्त्र
४० ५८ अमृत कामी भिमाद न.पा.–२, तनहुँ तेस्रो शिक्षाशास्त्र
४१ ६३ दुर्गा वि.क. २१ भिमाद न.पा.–४, तनहुँ तेस्रो शिक्षाशास्त्र
४२ गोविन्द गैह्रे ४२ भिमाद न.पा.–५, तनहुँ तेस्रो व्यवस्थापन
४३ १४ कल्पना सुनार २५ भिमाद न.पा.–६, तनहुँ तेस्रो व्यवस्थापन
४४ २३ अस्मिता भूजेल १५ भिमाद न.पा.–७, तनहुँ तेस्रो व्यवस्थापन
४५ ३६ अश्मिता श्रेष्ठ २४ भिमाद न.पा.–७, तनहुँ तेस्रो व्यवस्थापन
४६ ३७ अमृत परियार ५४ भिमाद न.पा.–६, तनहुँ तेस्रो व्यवस्थापन
४७ ३८ सुमन रतन ७५ भिमाद न.पा.–३, तनहुँ तेस्रो व्यवस्थापन
४८ ५४ तुल माया थापा १२ भिमाद न.पा.–६, तनहुँ चौथो शिक्षाशास्त्र
४९ ५५ वली थापा घिरिङ गा.पा.–५, तनहुँ चौथो शिक्षाशास्त्र
५० ५६ कुमारी थापा भिमाद न.पा.–५, तनहुँ चौथो शिक्षाशास्त्र
५१ ५७ अतिसरा नेपाली १९ भिमाद न.पा.–६, तनहुँ चौथो शिक्षाशास्त्र
५२ १५ मनिका थापा २५ भिमाद न.पा.–७, तनहुँ चौथो व्यवस्थापन
५३ १६ करिस्मा गहतराज भिमाद न.पा.–६, तनहुँ चौथो व्यवस्थापन
५४ १७ विशाल परियार ३४ भिमाद न.पा.–७, तनहुँ चौथो व्यवस्थापन
५५ ३९ सुस्मा वि.क. भिमाद न.पा.–४, तनहुँ चौथो व्यवस्थापन
५६ ६० सचिन श्रेष्ठ ४४ भिमाद न.पा.–८, तनहुँ चौथो व्यवस्थापन
५७ ६२ करिस्मा आले २९ भिमाद न.पा.–७, तनहुँ चौथो व्यवस्थापन
५८ ६५ कृषा विश्वकर्मा २५ भिमाद न.पा.-२, तनहुँ तेस्रो शिक्षाशास्त्र १२
५९ रचना वि.क. १२ घिरिङ गा.पा.–१, तनहुँ प्रथम शिक्षाशास्त्र