065-572455 / 9856001455

janajyoticampusbhimad@gmail.com

Bhimad-6, Tanahun

Gandaki Province, Nepal

6:00 AM - 4:00 PM

Sunday to Friday

SSR has been Submitted to UGC QAA, Division

गुणस्तर विश्वसनिय प्रत्ययान प्राप्तिकाे चरण अन्तरर्गत रहेर क्याम्पसले तयार पारेको SSR इमेल मार्फत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, QAA, Division मा बुझाउने कार्य सम्पन्न भयो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *