065-572455 / 9856001455

janajyoticampusbhimad@gmail.com

Bhimad-6, Tanahun

Gandaki Province, Nepal

6:00 AM - 4:00 PM

Sunday to Friday

UGC द्वारा SSR स्विकृत :

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग गुणस्तर प्रत्यायन महाशाखा (UGC, QAAD) वाट जनज्योति क्याम्पस भिमादको स्व-अध्ययन प्रतिवेदन (SSR) स्विकृत भएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *