065-572455 / 9856001455

janajyoticampusbhimad@gmail.com

Bhimad-6, Tanahun

Gandaki Province, Nepal

6:00 AM - 4:00 PM

Sunday to Friday

समिति तथा उप–समिति गठन

मिति २०७८ असार १७ गते जीतप्रकाश आलेको अध्यक्षतामा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले विभिन्न समिति तथा उप–समितिको गठन गरेको छ ।
कार्यसम्पादन समिति
१. अध्यक्ष श्री जीतप्रकाश आले
२. उपाध्यक्ष श्री काजीमान श्रेष्ठ
३. सदस्य श्री रमेश चन्द्र सुवेदी
४. सदस्य श्री पदमराज सुवेदी
५. सदस्य श्री गोपाल प्रसाद पराजुली
६. सदस्य श्री राजेश्वर खनाल
७. सदस्य सचिव श्री केशवराज काफ्ले


क्याम्पस सेवा आयोग
१. क्या.स.स. अध्यक्ष श्री जीतप्रकाश आले
२. क्या.स.स. सदस्य श्री उमाकान्त श्रेष्ठ
३. विषय विज्ञ
४. सम्बन्धित विभागको प्रमुख
५. सदस्य सचिव श्री केशवराज काफ्ले


राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार समिति
१. संयोजक श्री जीतप्रकाश आले
२. सदस्य श्री चुडामणि खनाल
३. सदस्य श्री पदमराज सेन
४. सदस्य
५. सदस्य सचिव श्री केशवराज काफ्ले

छात्रवृत्ति समिति
१. संयोजक श्री काजिमान श्रेष्ठ
२. सदस्य श्री पदमराज सुवेदी
३. सदस्य श्री बाबुराम सुनार
४. सदस्य श्री अरविन श्रेष्ठ
५. सदस्य श्री शारदा शर्मा गैह्रे
६. सदस्य प्राध्यापक प्रतिनिधि
७. सदस्य सचिव श्री केशवराज काफ्ले

पुस्तकालय समिति
१. संयोजक श्री गोपाल प्रसाद पराजुली
२. सदस्य श्री मिलन आले
३. सदस्य श्री दिपक भट्टराई (प्राध्यापक प्रतिनिधि)
४. सदस्य श्री सुनिल श्रेष्ठ (स्व.वि.यु. प्रतिनिधि)
५. सदस्य सचिव श्री सुनिल पाठक (पुस्तकालय प्रमुख)

आर्थिक समिति
१. संयोजक श्री पदमराज सुवेदी
२. सदस्य श्री क्या. खड्का बहादुर थापा
३. सदस्य श्री प्रेम कुमारी श्रेष्ठ
४. सदस्य श्री शारदा भण्डारी सुवेदी
५. सदस्य सचिव श्री सुजन महत

वातावरण संरक्षक समिति
१. संयोजक श्री इन्दिरा खड्का कुवर
२. सदस्य श्री कल्पना सुवेदी
३. सदस्य
४. सदस्य
५. सदस्य

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *