065 572455 / 9856001455

janajyoticampusbhimad@gmail.com

Bhimad - 6, Tanahun

Gandaki Province, Nepal

6:00 AM - 4:00 PM

Sunday to Friday

Members

Member

क्याम्पस आजीवन, सल्लाहाकार सदस्यहरु
क्र.स नाम ठेगाना सम्पर्क नम्वर
राजन आले भिमाद–६, मालेवगर ९८४६५४०५९७
भरत कृष्ण श्रेष्ठ ऋषिङ्ग–८, तनहुँ ९८५१०१५६०४
वावुराम सुनार भिमाद–६, कुमारचोक ९८५६०२०३७८
मुक्तिनाथ सुवेदी भिमाद–६, वाग्टार ९७४६००१६३१
ईश्वर न्यौपाने भिमाद–६, मालेवगर ९८५६०३३८७५
कृष्ण राज खनाल भिमाद–६, माझटार ९८४६१०५५९५
शुशिला श्रेष्ठ भिमाद–६, मालेवगर ९८०६५१४९६२
भानुभक्त खनाल भिमाद–६, माझटार ९८४६०७५५४८
टेक कुमारी श्रेष्ठ भिमाद–माझटार ९८४६०८४७२०
१० देविनाथ सुवेदी भिमाद–६, माझटार(काठमाण्डौ ९८५१०६९८६२
११ देव बहादुर थापा भिमाद–६, मालेबगर ९८५६०६०४४४
१२ सु.हुद्ध बहादुर थापा भिमाद–८, पोखरीछाप ९८४६१२००५९
१३ काजीमान श्रेष्ठ भिमाद–६, रत्नचोक ९८५६०२६७०२
१४ रवि नारायण खनाल काठमाण्डौं ९८५१०७०६२६
१५ चन्द्र प्रकाश सुवेदी भिमाद–६, वागटार ९८४६०७९२५१
१६ नारायण प्रसाद लम्साल भिमाद–६, हेल्थपोष्ट लाईन ९८४६०२४८६३
१७ जगन्नाथ सुवेदी भिमाद–६, कुमारचोक ९८२६१६०७००
१८ उमाकान्त श्रेष्ठ भिमाद–६, रत्नचोक ९८५६०२३७१५
१९ शकंर ओझा भिमाद–६, मालेवगर ९८५६०३००५८
२० रविन्द्र ज्वारचन भिमाद–६, कुमारचोक ९८४६०६०५३१
२१ कृष्णकला सुवेदी भिमाद–६, क्याम्पसरोड ९८४६७१५३९९
२२ हरि प्रसाद आचार्य भिमाद–६, रत्नचोक ९८५६०३८०३४
२३ दधिराज सुवेदी भिमाद–६, साझाचोक ९८४६०४७१२१
२४ कृष्णहरि गैह्रे भिमाद–५, साउने ९८५६०६०९७३
२५ हरिश्चन्द्र गैह्रे भिमाद–५, साउने ९८५६०२१५७०
२६ हस्त वहादुर खड्का भिमाद–६, पोखरीटोल ९८५६०२९६७५
क्याम्पस आजीवन सदस्यहरु
क्र.स नाम ठेगाना सम्पर्क नम्वर 
कृष्णराज भण्डारी भिमाद–६, वागटार ९८४६१५००८७
सोम बहादुर आले भिमाद–६, साझाचोक ९८५६०२७५४९
गंगादत्त भण्डारी  भिमाद–७, दैकेडाँडा  
देविभक्त पालिखे भिमाद–७,पुरानो वजार ९८४६०६५७४३
रबिन्द्र खनाल भिमाद–६,वसपार्कचोक ९८५६०२८७०६
सविता पराजुली भिमाद–६,माझटार ९८४६१०८९०५
सुदीन श्रेष्ठ  भीमाद –६,मालेवगर  ९८५६०२९७३१
भीमलाल पराजुली  भीमाद –६,माझटार ९८४६३०४३७१
मथुरा पराजुली  भिमाद–६,माझटार ९७४६००२६७३
१० ऋषिराम राना भिमाद–६,बागटार ९८५६०३०७१६
११ विश्वामित्र खनाल भिमाद–६,माझटार ९८४६१७९२५३
१२ मेख बहादुर थापा भिमाद–२,अर्खला ९८५६००४००१
१३ वल वहादुर थापा भिमाद–७,चारघरे  
१४ सुकला उपाध्याय  भिमाद–६,माझटार ९८४६६५७५१३
१५ लुम वहादुर कुमाल भिमाद–६,बागटार ९८४६१३९२७९
१६ आनन्द कुमार श्रेष्ठ भिमाद–६,क्याम्पसरोड ९८५६०२०८०२
१७ सुरेन्द्र कुमार सुवेदी भिमाद–६,क्याम्पसरोड ९८४६३१७६१२
१८ राधा पराजुली भिमाद–७,शित्तलचौतारी ९८४६०४०४१३
१९ गिर बहादुर राना भिमाद–४,तुरतुरे ९८०४१०४१७७
२० विष्णुभक्त सुवेदी भिमाद–७,शित्तलचौतारी ९८४६०६४५०८
२१ मिना थापा भिमाद–६,बागटार  
२२ एक वहादुर सुनार भिमाद–६,रत्नचोक ९८४६०२७८५०
२३ राजेन्द्र अर्याल भिमाद–७,शित्तलचौतारी ९८४६१२०३२२
२४ रेशम गुरुङ्ग भिमाद–६, क्याम्पसरोड ९८५१०६३७४३
२५ पदम राज सेन  भिमाद–३,जलौदी ९८०३१३५२७४
२६ राम कुमार मल्ल भिमाद–६,क्याम्पसरोड ९८४६०८८८७९
२७ भिम सिंह थापा बलु भिमाद–६,कुमारचोक ९८५६०२८५३३
२८ नरमाया थापा भिमाद–६,ठाडोलाईन ९८४६१५१८८५
२९ धर्मराज अर्याल भिमाद–६,माझटार ९८४६२३१९९४
३० रुद्र सुनार भिमाद–६,पोखरीटोल ९८४६०६०१८९
३१ विष्णुहरि गैह्रे भिमाद–६, मालेवगर ९८४६०८१६३५
३२ कुल वहादुर थापा  भिमाद –७,चारघरे  
३३ ऋषि प्रसाद लम्साल भिमाद–६, रत्नचोक ९८२५१७२८५३
३४ होमनाथ  कंडेल भिमाद–६,मालेवगर ९८२३५४२१२६
३५ लक्ष्मीकान्त भण्डारी  भिमाद–७,सिस्नेरी ९८४६६०३३२८
३६ वृन्दादेवी अधिकारी गैह्रे  भिमाद–६,पोखरिटोल ९८४६१६४४६८
३७ सु. टेक बहादुर राना मगर भिमाद–६,बागटार ९८१४१३५०९०
३८ गुरु प्रसाद थापा भिमाद–६,मालेबगर ९७४६००६०४०
३९ सुु.गुप्त बहादुर थापा  भिमाद–५,अठ्ठाइस ९७४६०४४८३६
४० हेमेन्द्र थापा भिमाद–६,ठाडोलाइन ९८५१०६३०९७
४१ मौसम शर्मा गैरे   भिमाद–५,तनहूँ ९८४६०७८९९१
४२ घनश्याम आले भिमाद–७,चारघरे  
४३ दीपक राना मगर भिमाद–६,न.पा.चोक ९८५६०३०६७३
४४ रामचन्द्र अर्याल भिमाद–६,माझटार ९८१९१८२३५९
४५ कमलचन्द्र श्रेष्ठ भिमाद–६,ठाडोलाइन ९८४६०९०८३४
४६ चन्द्र बहादुर थापा मगर भिमाद–६,बाग्टार  
४७ तारा बहादुर थापा मगर भिमाद–६,शान्तिनगर ९८४६०६१९१०
४८ जसुदा खनाल भिमाद–६,माझटार ९८४६०९२४९१
४९ ईन्दिरा खनाल  भिमाद–६वागटार ९८४६०६७४३२
५० आनन्द देव श्रेष्ठ भिमाद–६,क्याम्पसरोड ९८४६१०१७४१
५१ हेमराज थापा भिमाद–६,ठाडोलाइन ९८५१०६३०९७
५२ देवेन्द्र थापा भिमाद–६,कुमारचोक ९८४६०६१८४६
५३ देवराज भण्डारी   भिमाद–७,सिस्नेरी  
५४ हरिकृष्ण गरुङ्ग भिमाद–६,वसपार्कचोक ९८४६१४११५४
५५ महेन्द्रराज सुवेदी  भिमाद–६,सुवेदीचोक ९७४६०३३३९९
५६ जयप्रकाश खनाल भिमाद–६,माझटार ९८४६१९८६३०
५७ सरस्वती खनाल भिमाद–६,मालेवगर ९८५१०६६२०२
५८ रेख बहादुर राना भिमाद–४,पिरुङ्ग  
५९ धु्रवलाल भण्डारी  भिमाद–७,तनहूँ  
६० सावित्रि कुमाल  म्याग्दे–५,छाङपाटन  
६१ गणेश सुवेदी भिमाद–५,रिषिङ्गपाटन ९८४६०६६१९९
६२ प्रेम कुमार श्रेष्ठ भिमाद–६,बसपार्क ९८५६०३०७४५
६३ कमला थापा भिमाद–६,ठाडोलाईन ९८४६२८४१३४
६४ नरेन्द्र थापा भिमाद–५,तनहूँ  
६५ बद्री नाथ खनाल भिमाद–६,माझटार ९८६०९३४१५१
६६ भिमलाल लम्साल भिमाद–५,तनहूँ ९८५६०२९५३९
६७ मोतिलाल श्रेष्ठ भिमाद–६,मालेवगर ०६५–५७२२०६
६८ ऋषिराम सिग्देल भिमाद–६,कुमारचोक ९८४६२१०२९२
६९ किरण खनाल भिमाद–६,क्याम्पसरोड ९८४६१५६११४
७० पदम राज सुवेदी भिमाद–६,कुमारचोक ९८५६०२४९६५
७१ विजय राज गौतम भिमाद–३,जलौदी ९८४६७२३१४१
७२ पदम कुमारी उच्चै (सेन) भिमाद–३,तनहूँ  
७३ टुकामणी सिग्देल भिमाद–६,कुमारचोक ९८४६०६६१८२
७४ अरविन श्रेष्ठ भिमाद–७,पुरानो वजार ९८५६०३०३५०
७५ टोल बहादुर थापा  भिमाद–७,जिदीखोला ९८४६१३९९०५
७६ उदयराज सुवेदी भिमाद–६,रत्नचोक ९७५६०००९९८
७७ मनोज खनाल  भिमाद–६,माझटार ९८५६०२१०८७
७८ विष्णुराज सिग्देल भिमाद–६,माझटार ९८४६११०५७१
७९ लक्ष्मी  पराजुली  भिमाद–६,माझटार ९८४६७७०१५०
८० ज्ञानेन्द्र गुरुङ भिमाद–६,लखनचोक ९८४६३०३३९२
८१ दुर्गा प्रसाद पराजुली भिमाद–६,माझटार ९८४१७८७९०५
८२ शारादा आचार्य गेह्रे भिमाद–५ अट्ठाइस ९८४६२५८४३०
८३ विष्णुविर आले भिमाद–६,मालेवगर ९८४९१०२६६८
८४ तारादेवी सुवेदी भिमाद–६,हेल्थपोष्टलाईन ९८४६१०७५२५
८५ प्रकाश श्रेष्ठ भिमाद–७,बागटार ९८०५८४४६१०
८६ क्या.उजर सिह थापा मगर भिमाद–६, शान्तिनगर ९८४६१५३०२५
८७ सीता सुवेदी  भिमाद–६,वागटार ९८४६२२४१३८
८८ हर्षमान श्रेष्ठ भिमाद–६,ठाडोलाईन ९८४६०६६८६४
८९ विद्या खनाल  भिमाद–६,बागटार ९८४६०५५९६०
९० महेश सुवेदी भिमाद–७–शित्तलचौतारी ९८४६०७५७२४
९१ हस्त वहादुर राना मगर भिमाद–७,जिदीखोला   
९२ रामप्रसाद सुवेदी भिमाद–६,सुवेदीचोक ९८४६१५२२४३
९३ युवराज लम्साल भिमाद–६,क्याम्पसरोड ९८५६०३४२५४
९४ पुष्पराज पराजुली  भिमाद–७,पटे्नरी  ९८४१५२६५०५
९५ ईन्दिरा खड्का भिमाद–६,क्याम्पसरोड ९८४६१०७९६८
९६ कृष्ण कुमारी कंडेल   भिमाद–७,सिस्नेरी ९८४६०८८८७३
९७ हरि प्रसाद सिग्देल भिमाद–६,कुमारचोक ९८४६३४६०९०
९८ टिकाराम सुवेदी भिमाद–५,तनहूँ ९८४६१०६५६०
९९ सु. धनबहादुर गुरुङ भिमाद–६,तालीमकेन्द्र  
१०० दधिराज पौडेल भिमाद–६,लखनचोक ९८४६०८८२७८
१०१ ध्रुव कुमार श्रेष्ठ भिमाद–७,पुरानोबजार ९८५६०६३२८१
१०२ कुल बहादुर थापा भिमाद–६,शान्तिनगर ९८४६११४७७८
१०३ जीवनाथ अर्याल भिमाद–६,माझटार ९७४६००६४५५
१०४ कृष्णराज अर्याल भिमाद–६,माझटार ९८४१५५०२४५
१०५ केशवराज अर्याल भिमाद–६,क्याम्पसरोड ९८४६०६४५०७
१०६ तुलसी सुवेदी भिमाद–६, बाघटार  
१०७ विश्व शान्ति श्रेष्ठ भिमाद–६, कुमारचोक  
१०८ शारदा खनाल भिमाद–६, क्याम्पस रोड  
१०९ गिता कंडेल भिमाद–७, दैकेडाँडा
मानार्थ आजीवन सस्दय
क्र.स नाम ठेगाना सम्पर्क नम्वर
भिमाद चर्च भिमाद–६, तनहूँ
भट्टेश्वरी सामुदायिक वन उ.स. भिमाद–७, तनहूँ
श्री स्थानीय श्रृंग यातायात भिमाद–६, तनहूँ
भिमाद बचत तथा सहकारी संस्था लि. भिमाद–६, रत्नचोक
सिद्ध बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था भिमाद–६, तनहूँ
जनज्योति क्याम्पस प्राध्यापक परिवार भिमाद–६, तनहूँ
भू. पू. कल्याणकारी संस्था माझकोट
भिम स्मृती मोही समुह भिमाद–६, तनहूँ

सल्लाहाकार सदस्यहरुको नामावली

क्र.सं. नाम ठेगाना सम्पर्क नम्वर
पदेन सल्लाहकार शंकर भण्डारी प्रतिनिधि सभा सदस्य तनहुँ क्षेत्र नं. २ ९८५१०७७४३९
पदेन सल्लाहकार शान्तिरमण वाग्ले प्रमुख, जिल्ला समन्वय समिति तनहुँ ९८५६०२७४६०
पदेन सल्लाहकार दधिराज सुवेदी नगरप्रमुख, भिमाद नगरपालिका ९८४६०४७१२१
पदेन सल्लाहकार प्रमुख जिल्ला अधिकारी तनहुँ
मनोनित सल्लाहकार विष्णुविर आले भिमाद–६, मालेबगर ९८४९१०२६६८
मनोनित सल्लाहकार विश्वबन्धुु भण्डारी भिमाद–६, वाग्टार ९८४६०४०३८७
मनोनित सल्लाहकार यज्ञनारायण सुुवेदी भिमाद–६, दैकेडाडा ९८४६४५५९३२
मनोनित सल्लाहकार देविभक्त पालिखे भिमाद–७, पुरानोबजार ९८४६०६५७४३
मनोनित सल्लाहकार राजेन्द्रकृष्ण श्रेष्ठ अध्यक्ष, रिसिङ गा.पा ९८४६०३३४९१
१० मनोनित सल्लाहकार श्रीप्रसाद श्रेष्ठ अध्यक्ष, म्याग्दे गा.पा ९८५६०६०२७०
११ मनोनित सल्लाहकार होम बहादुर थापा अध्यक्ष, घिरिङ गा.पा ९८५६०६३६७८