065-572455 / 9856001455

janajyoticampusbhimad@gmail.com

Bhimad-6, Tanahun

Gandaki Province, Nepal

6:00 AM - 4:00 PM

Sunday to Friday

Committees

कार्य सम्पादन समिति

क्र.सपदनामठेगानासम्पर्क नम्वर
अध्यक्षजीतप्रकाश आलेभिमाद न.पा.–६, मालेबगर, तनहूँ९८५६०३०६५०
उपाध्यक्षउमाकान्त श्रेष्ठभिमाद न.पा.–६, रत्नचोक, तनहूँ९८५६०२३७१५
सदस्यरमेश चन्द्र सुवेदीभिमाद न.पा.–६, क्याम्पसरोड, तनहुँ९८५६०५५२५१
सदस्यपदमराज सुवेदीभिमाद न.पा.–६, कुमारचोक, तनहुँ९८५६०२४९६५
सदस्यगोपाल प्रसाद पराजुलीभिमाद न.पा.–६, माझटार, तनहुँ९८५६०६६५५७
सदस्यराजेश्वर खनालभिमाद न.पा.–६, क्याम्पसरोड, तनहुँ९८५६०२९४३१
सदस्य–सचिवकेशवराज काफ्लेक्याम्पस प्रमुख९८४५०५११३४

क्याम्पस सेवा आयोग

क्र.सपदनामठेगानासम्पर्क नम्वर
अध्यक्षजीतप्रकाश आलेभिमाद–६,मालेवगर९८५६०३०६५०
सदस्यउमाकान्त श्रेष्ठभिमाद न.पा.–६, रत्नचोक, तनहुँ९८५६०२३७१५
सदस्यविषय विशेषज्ञ
सदस्यसम्वन्धित विभाग प्रमुख/प्रतिनिधि
सदस्य–सचिवकेशवराज काफ्लेक्याम्पस प्रमुख९८४५०५११३४

राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सम्वन्ध विस्तार समिति

क्र.सपदनामठेगानासम्पर्क नम्वर
संयोजकजीतप्रकाश आलेभिमाद–६,मालेवगर९८५६०३०६५०
सदस्यचुडामणी खनालभिमाद न.पा.–८, तनहुँ९८५६०६२८०३
सदस्यपदमराज सेनभिमाद न.पा.–३, जलौदी, तनहुँ९८०३१३५२७४
सदस्य
सदस्य–सचिवकेशवराज काफ्लेक्याम्पस प्रमुख९८४५०५११३४

आन्तरिक गुणस्तर विश्वसनिय समिति (IQAC)

क्र.सपदनामठेगानासम्पर्क नम्वर
संयोजकशिवदत्त चापागाईकालिका–५,चितवन९८४५३६८०४०
सदस्यगोपाल प्रसाद पराजुलीभिमाद न.पा.–६,माझटार, तनहूँ९८५६०६६५५७
सदस्यराजेश्वर खनालभिमाद न.पा.–६,क्याम्पसरोड,तनहूँ९८५६०२९४३१
सदस्यहरि प्रसाद सुवेदीपोखरा–२४,कास्की९८४६०६९८३९
सदस्यलक्ष्मी श्रेष्ठव्यास २, तनहुँ९८५६०३५६८७
सदस्यजनक राज श्रेष्ठभिमाद न.पा.-७, तनहुँ९८०६७६८५६४
सदस्यसूर्य कुमार श्रेष्ठभिमाद न.पा. ६, तनहुँ
सदस्यसन्ध्या गैह्रेभिमाद–५, तनहूँ९८२९१३८२०५
सदस्यकमला पौडेलभिमाद–६,तनहूँ९८४६२७८८१९
१०सदस्यन.पा. प्रतिनिधि
११सदस्य–सचिवदीपक भट्टराईभानु–११, तनहुँ९८५१०३९६४१

क्याम्पस मुल्याङन तथा अनुगमन समिति

क्र.सपदनामठेगानासम्पर्क नम्वर
संयोजकदधिराज सुवेदीभिमाद न.पा.–६, लखनचोक, तनहूँ९८४६०४७१२१
सदस्यखिमाकान्त पराजुलीभिमाद न.पा.–६, माझटार, तनहुँ९८४६०६४३३१
सदस्यहरिश्चन्द्र गैह्रेभिमाद न.पा.–५, तनहुँ९८५६०२१५७०
सदस्यगोपाल प्रसाद सुवेदीभिमाद न.पा.–६, तनहुँ९८४६१०८७९९
सदस्य–सचिवलक्ष्मी श्रेष्ठउप-प्राध्यापक९८५६०३५६८४

छात्रवृत्ति समिति

क्र.सपदनामठेगानासम्पर्क नम्वर
संयोजकउमाकान्त श्रेष्ठभिमाद न.पा.–६,रत्नचोक,तनहूँ९८५६०२३७१५
सदस्यपदमराज सुवेदीभिमाद न.पा.–६, कुमारचोक, तनहुँ९८५६०२४९६५
सदस्यबाबुराम सुनारभिमाद न.पा.–६, कुमारचोक, तनहुँ९८५६०२०३७८
सदस्यअरविन श्रेष्ठभिमाद न.पा.–६, पुरानो बजार, तनहुँ९८५६०३०३५०
सदस्यशारदा आचार्य गैह्रेभिमाद न.पा.५,तनहुँ९८४१९२३३९२
सदस्यहरिप्रसाद सुवेदीप्राध्यापक संघ प्रतिनिधि९८४६०६९८३९
सदस्य–सचिवकेशवराज काफ्लेक्याम्पस प्रमुख९८४५०५११३४

सामाजिक लेखा परीक्षण समिति

क्र.सपदनामठेगानासम्पर्क नम्वर
संयोजकजिवनाथ अर्यालभिमाद न.पा.–६, माझटार, तनहुँ९८६६४५४००४
सदस्यविजयराज गौतमभिमाद न.पा.–६, जलौदी, तनहुँ९८५६०२३१४१
सदस्यप्रकाश श्रेष्ठभिमाद न.पा.–७, तनहुँ९८४६०७७१९२
सदस्यसुर्यनाथ पौडेलभिमाद न.पा.–६, मालेबगर, तनहुँ९८५६०५६२९८
सदस्यराजन आलेभिमाद न.पा.–६, मालेबगर, तनहुँ९८४६५४०५९७

पुस्तकालय समिति

क्र.सपदनामठेगानासम्पर्क नम्वर
संयोजकगोपाल प्रसाद पराजुलीभिमाद न.पा.–६,माझटार, तनहूँ९८५६०६६५५७
सदस्यमिलन आलेभिमाद न.पा.–३, तनहुँ९८५६०३८९४८
सदस्यदीपक भट्टराईभानु–११, तनहुँ९८५१०३९६४१
सदस्यविवश पराजुलीस्व.वि.यू. सभापति
सदस्य–सचिवसुनिल पाठकसहायक प्रशासक९८४६७६७५६९

निर्माण उपभोक्ता समिति

क्र.सपदनामठेगानासम्पर्क नम्वर
अध्यक्षराजेश्वर खनालभिमाद न.पा.– ६, क्याम्पसरोड, तनहूँ९८५६०२९४३१
उपाध्यक्षईन्दिरा खड्काभिमाद न.पा. – ६, क्याम्पसरोड, तनहुँ९८४६१०७९६८
सचिवलक्ष्मी श्रेष्ठव्यास–२,तनहूँ९८५६०३५६८४
कोषाध्यक्षदयानिधि पौडेलभिमाद–६,तनहूँ९८५६०३०६३९
सदस्यदेवका वाग्लेम्याग्दे–५,तनहूँ९८४९४३४६३३
सदस्यकमला पौडेलभिमाद–६,क्याम्पसरोड९८४६२७८८१९
सदस्यसुनील श्रेष्ठभिमाद–६,वसपार्क९८५६०६६२६७

निर्माण अनुगमन समिति

क्र.सपदनामठेगानासम्पर्क नम्वर
संयोजकक्या.खड्ग बहादुर थापाभिमाद न.पा.– ६, मालेबगर, तनहूँ९८४६५७१७९४
सदस्यदुर्गा बहादुर क्षेत्रीम्याग्दे–५, छाङपाटन,तनहूँ९८४६०८३३४५
सदस्यतारादेवी सुवेदीभिमाद–६, हेल्थपोष्ट लाईन९८४६१०७५२५

आर्थिक लेखा समिति

क्र.सपदनामठेगानासम्पर्क नम्वर
संयोजकपदमराज सुवेदीभिमाद न.पा.–६, कुमारचोक, तनहुँ९८५६०२४९६५
सदस्यक्या. खड्ग बहादुर थापाभिमाद न.पा.–६, तनहुँ९८४६५७१७९४
सदस्यप्रेम कुमार श्रेष्ठभिमाद न.पा.–६, तनहुँ९८४६१२०४७३
सदस्यशारदा भण्डारी सुवेदीभिमाद न.पा.–५, ऋिषिङ्गपाटन, तनहुँ९८४६२९१६७६
सदस्य–सचिवजनक राज श्रेष्ठप्राध्यापक९८०६७६८५६४

संचार समन्वय समिति

क्र.सपदनामठेगानासम्पर्क नम्वर
संयोजकराजेश्वर खनालभिमाद–६,क्याम्पसरोड९८५६०२९४३१
सदस्यप्रताप रानाभिमाद–५,तनहूँ९८४६१६८९८०
सदस्यध्रुवराज सुवेदीभिमाद–६,वागटार९८४५२१४३१८
सदस्यलाल बहादुर थापाभिमाद–तनहूँ९८४६१७४१३९
सदस्य–सचिवकमला पौडेललेखापाल९८४६२७८८१९

वातावरण संरक्षण समिति

क्र.सपदनामठेगानासम्पर्क नम्वर
संयोजकइन्दिरा खड्का कुवरभिमाद–६, क्याम्पसरोड, तनहुँ९८४६१०७९६८
सदस्यकल्पना सुवेदीभिमाद–६, क्याम्पसरोड, तनहुँ९८४६३१७६१३
सदस्य–सचिवसीतादेवी भट्टराईघिरिङ–१, तनहुँ९८४६०४६३३१

प्राध्यापक अभिभावक सघं

क्र.सपदनामठेगानासम्पर्क नम्वर
अध्यक्षइन्दिरा सिग्देलभिमाद–१ तनहूँ
सदस्यजीतप्रकाश आलेभिमाद–६, मालेवगर९८५६०३०६५०
सदस्यकेशवराज काफ्लेरिसिङ–६, तनहूँ९८४५०५११३४
सदस्यदिननाथ पराजुलीभिमाद–६,माझटार९८४६०६५९४४
सदस्यतारादेबी पौडेलभिमाद–७,दैकेडाडा९८४६२४२५५१
सदस्यसोम बहादुर आलेभिमाद–५, शेर्का९८०६७०४२८१
सदस्य–सचिवहरि प्रसाद सुवेदीसभापति, प्राध्यापक संघ९८४६०६९८३९

आन्तरिक शैक्षिक लेखा परीक्षण समिति

क्र.सपदनामठेगानासम्पर्क नम्वर
संयोजकखिमाकान्त पराजुलीभिमाद–६, मालेवगर९८४६०६३४१८
सदस्यदिना कुमारी गोतामेन.पा प्रतिनिधि भिमाद–६,तनहुँ९८५६०७२५२२
सदस्यचन्द्रावती श्रेष्ठभिमाद–५, तनहूँ
सदस्यअमृत गैह्रेभिमाद–५, तनहूँ९८५६००००९६
सदस्य–सचिवदीपक भट्टराईप्राध्यापक९८५१०३९६४१

क्याम्पस प्राज्ञिक समिति

क्र.सपदनामठेगानासम्पर्क नम्वर
संयोजक, क्याम्पस प्रमुखकेशवराज काफ्लेरिसिङ–६,तनहुँ९८४५०५११३४
सदस्य, सहायक क्याम्पस प्रमुखशिवदत्त चापागाईकालिका–५,चितवन९८४५३६८०४०
सदस्य,परीक्षा समिति संयोजकसीतादेवी भट्टराईघिरिङ–१,तनहूँ९८४६०४६३३१
सदस्य, शिक्षाशास्त्र सङ्काय प्रमुखहरि प्रसाद सुवेदीपोखरा–२४,कास्की९८४६०६९८३९
सदस्य, व्यवस्थापन सङ्काय प्रमुखसुजन महतशुक्लागण्डकी–८,तनहूँ९८५६०६२८६२
सदस्य, अनुसन्धान एवं प्रकाशन संयोजकदीपक भट्टराईभानु–११,तनहुँ९८५१०३९६४१
सदस्य–सचिव (परामर्श, गुनासो संकलन समाधान, संयोजक)लक्ष्मी श्रेष्ठव्यास–२,तनहूँ९८५६०३५६८४

स्व. मूल्यङ्कन समुह SAT समिति

क्र.सपदनामठेगानासम्पर्क नम्वर
संयोजकशिवदत्त चापागाईकालिका–५,चितवन९८४५३६८०४०
सदस्यहरि प्रसाद सुवेदीपोखरा–२४,कास्की९८४६०६९८३९
सदस्यदीपक भट्टराईभानु–११,तनहुँ९८५१०३९६४१
सदस्यसुजन महतशुक्लागण्डकी–८,तनहूँ९८५६०६२८६२
सदस्य–सचिवकमला पौडेलभिमाद–६,तनहूँ९८४६२७८८१९

अतिरिक्त क्रियाकलाप समिति

क्र.सपदनामठेगानासम्पर्क नम्वर
संयोजकशिवदत्त चापागाईकालिका–५, चितवन९८४५३६८०४०
सदस्यदीपक भट्टराईभानु–११, तनहुँ९८५१०३९६४१
सदस्यविनोद थापाभिमाद–९, तनहूँ९८४६७३७४७५
सदस्यसुनिल श्रेष्ठभिमाद–६, तनहूँ९८५६०६६२६७
सदस्य–सचिवकमला पौडेलभिमाद–६, तनहूँ९८४६२७८८१९

सामूदायिक सुचना समिति

क्र.सपदनामठेगानासम्पर्क नम्वर
संयोजकनारायण मरासेनीभिमाद न.पा.-५, तनहुँ९८५६०६२७३३
सदस्यलक्ष्मी श्रेष्ठव्यास–२, तनहूँ९८५६०३५६८४
सदस्य–सचिवसीतादेवी भट्टराईघिरिङ–१, तनहूँ९८४६०४६३३१

व्यवस्थापन सङ्काय अनुसन्धान समिति

क्र.सपदनामठेगानासम्पर्क नम्वर
संयोजकशिवदत्त चापागाईकालिका–५, चितवन९८४५३६८०४०
सदस्यनारायण मरासेनीभिमाद–६,तनहूँ९८५६०६२७३३
सदस्यजनक राज श्रेष्ठभिमाद न.पा.-७, तनहुँ९८०६७६८५६४
सदस्यविनोद थापाभिमाद–९, तनहूँ९८४६७३७४७५
सदस्यखुमकान्त अर्यालम्याग्दे–५, तनहूँ९८४६१७३८७२

शिक्षाशास्त्र सङ्काय

क्र.सपदनामठेगानासम्पर्क नम्वर
प्रमुखहरि प्रसाद सुवेदीपोखरा–२४, कास्की९८४६०६९८३९
सदस्यकेशवराज काफ्लेरिसिङ–६, तनहूँ९८४५०५११३४
सदस्यसीतादेवी भट्टराईघिरिङ–१, तनहूँ९८४६०४६३३१
सदस्यदीपक भट्टराईभानु–११, तनहुँ९८५१०३९६४१
सदस्यलक्ष्मी श्रेष्ठव्यास–२, तनहूँ९८५६०३५६८४
सदस्यविनोद थापाभिमाद–९, तनहूँ९८४६७३७४७५
सदस्यकेशर बहादुर खड्काभिमाद–६, तनहूँ९८५६०६२८९०
सदस्यदेवि कुमारी अधिकारीभिमाद–७, तनहूँ९८१९१३०६००
सदस्यकमलकान्त सुवेदीम्याग्दे–५, तनहूँ९८६०८२३१५

व्यवस्थापन सङ्काय

क्र.सपदनामठेगानासम्पर्क नम्वर
प्रमुख
सदस्यशिवदत्त चापागाईकालिका–५, चितवन९८४५३६८०४०
सदस्यनारायण मरासेनीभिमाद–६, तनहूँ९८५६०६२७३३
सदस्यजनक राज श्रेष्ठभिमाद न.पा.-७, तनहुँ९८०६७६८५६४
सदस्यखुमकान्त अर्यालम्याग्दे–५, तनहूँ९८४६१७३८७२
सदस्यविनोद थापाभिमाद–९, तनहूँ९८४६७३७४७५
सदस्यराजु परियारभिमाद–६, तनहूँ९८४६१११०७३

आन्तरिक आर्थिक समिति

क्र.सपदनामठेगानासम्पर्क नम्वर
संयोजकसीतादेवी भट्टराईघिरिङ–१, तनहूँ९८४६०४६३३१
सदस्यलक्ष्मी श्रेष्ठव्यास–२, तनहूँ९८५६०३५६८४
सदस्य–सचिवनारायण मर्सेनीभिमाद–६, क्याम्पसरोड९८५६०६२७३३

परीक्षा व्यवस्थापन समिति

क्र.सपदनामठेगानासम्पर्क नम्वर
संयोजकसीतादेवी भट्टराईघिरिङ –१, तनहूँ९८४६०४६३३१
सदस्यहरि प्रसाद सुवेदीपोखरा–२४, कास्की९८४६०६९८३९
सदस्यसुजन महतशुक्लागण्डकी–८, तनहूँ९८५६०६२८६२
सदस्य–सचिवसुनिल पाठकशुक्लागण्डकी–९, तनहुँ९८४६७६७५६९

अनुसन्धान व्यवस्थापन एकाइ (RMC)

क्र.सपदनामठेगानासम्पर्क नम्वर
संयोजकदीपक भट्टराईभानु–११, तनहुँ९८५१०३९६४१
सदस्यसीतादेवी भट्टराईघिरिङ–१, तनहूँ९८४६०४६३३१
सदस्यनारायण मर्सेनीभिमाद–६, तनहूँ९८५६०६२७३३
सदस्यजनक राज श्रेष्ठभिमाद न.पा.-७, तनहुँ९८०६७६८५६४
सदस्यकमलकान्त सुवेदीम्याग्दे-५, तनहुँ९८६०८२३९१५

शैक्षिक व्यवस्थापन सुचना प्रणाली (EMIS)

क्र.सपदनामठेगानासम्पर्क नम्वर
संयोजकजनक राज श्रेष्ठभिमाद न.पा.-७, तनहुँ९८०६७६८५६४
सदस्यनारायण सरासेनी
सदस्यविनोद थापाभिमाद–९, तनहूँ९८४६७३७४७५
सदस्यकमला पौडेलभिमाद–६, तनहूँ९८४६२७८८१९
सदस्यसुनिल पाठकशुक्लागण्डकी–९, तनहूँ९८४६७६७५६९

विद्यार्थी रोजगार परामर्श एवं गुनासो संकलन तथा समाधान समिति

क्र.सपदनामठेगानासम्पर्क नम्वर
संयोजकलक्ष्मी श्रेष्ठव्यास–२, तनहूँ९८५६०३५६८४
सदस्यदीपक भट्टराईभानु–११, तनहुँ९८५१०३९६४१
सदस्यजनक राज श्रेष्ठभिमाद न.पा.-७, तनहुँ९८०६७६८५६४
सदस्यसुकला उपाध्यायभिमाद–६, तनहूँ९८४६६५७५१३
सदस्यनारायण मर्सेनीभिमाद–६, तनहूँ९८५६०६२७३३

पब्लिक क्याम्पस प्राध्यापक संघं नेपाल जनज्योति क्याम्पस इकाई समिति

क्र.सपदनामठेगानासम्पर्क नम्वर
सभापतिहरी प्रसाद सुवेदीपोखरा–२४, कास्की९८४६०६९८३९
सचिवदीपक भट्टराईभानु–११, तनहुँ९८५१०३९६४१
कोषाध्यक्षसुकला उपाध्यायभिमाद–६, तनहूँ९८४६६५७५१३
सदस्यलक्ष्मी श्रेष्ठव्यास–२, तनहुँ९८५६०३५६८४
सदस्यसुजन महतशुक्लागण्डकी–८, तनहुँ९८५६०६२८६२
सदस्यविनोद थापाभिमाद–९, तनहुँ९८४६७३७४७५
सदस्यलुना रानाम्याग्दे–४, तनहुँ९८४९६७०५६९
सल्लाहकार सदस्यकेशवराज काफ्लेरिसिङ–६, तनहूँ९८४५०५११३४
सल्लाहकार सदस्यसीतादेवी भट्टराईघिरिङ–१, तनहूँ९८४६०४६३३१

स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन

क्र.सपदनामठेगानासम्पर्क नम्वर
सभापतिविवश पराजुलीशिक्षाशास्त्र९८४११७४७२५
उप सभापतिसुमन रतनव्यवस्थापन९७६२७४६३६६
सचिवकल्पना सुनारव्यवस्थापन९८४६१७०७०५
कोषाध्यक्षअमृत परियारव्यवस्थापन९८१६६५०२०९
सह सचिवकरिश्मा गहतराजव्यवस्थापन९८२४१६४७८९
सदस्यनिशा भुजेलशिक्षाशास्त्र९८०४१५४८१३
सदस्यसचिन श्रेष्ठव्यवस्थापन९८१६६६५५६७
सदस्यकासिका रानाव्यवस्थापन९८१९११२३८४
सदस्यईन्द्रावती सार्कीव्यवस्थापन९८१५१३११६३
१०सदस्यसविता मालशिक्षाशास्त्र९८१९१६००२९
११सदस्यकृष्टि गैह्रेशिक्षाशास्त्र९७०२९९०५३८
१२सदस्यहजिरन मियाँव्यवस्थापन९८१६१४६१९३
१३सदस्यप्रदिप लम्सालव्यवस्थापन९८०५८००१२४
१४सदस्यनिकेश श्रेष्ठव्यवस्थापन९८१७१९०४८९
१५सदस्यसुजिना रानाव्यवस्थापन९८१६६०७८०८

भू.पू. विद्यार्थी संघ

क्र.सपदनामसम्पर्क नम्वर
अध्यक्षसुनिल श्रेष्ठ९८५६०६६२६७
उपाध्यक्षरूमा माया थापा९८६६००३६७६
सचिवकमलकान्त स्रवेदी९८०८१००११९
कोषाध्यक्षलक्ष्मण थापा९८५६०५०१९१
सदस्यलाल बहादुर थापा९८४६१७४१३९
सदस्यकिशाेर पाेख्रेल
सदस्यशाेविता भण्डारी९८०५८५६५१३
सदस्यसुनिता भण्डारी९८२४१६९४४४
सदस्यविद्या खनाल
१०सदस्यअम्विका सिग्देल
१२सदस्यलाेक बहादुर थापा९८१६११३६७४